Wszystkie osoby chętne do przyłączenia się do naszej inicjatywy i pomocy zapraszamy serdecznie do wstąpienia do Stowarzyszenia. W tym celu należy:

- zapoznać się ze Statutem,
- wydrukować i wypełnić deklarację członkowską, a w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia również zgodę rodziców,
- przesłać wypełnioną deklarację i ewentualnie zgodę rodziców na

Adres:
Polskie Stowarzyszenie Gomoku, Renju i Pente
ul. Broniewskiego 28a/33 93-142 Łódź

- dokonać przelewu w kwocie 50 zł (50 zł roczna składka członkowska - można wpłacać w dwóch ratach po 25 zł) na

Konto:
49 1940 1076 3043 2235 0000 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

z dopiskiem: składka za rok "XXXX"

 

Poza uprawnieniami wynikającymi ze Statutu każdy członek Stowarzyszenia uzyskuje prawo do zniżek opłat startowych w turniejach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Uwaga: Na Walnym 2013-11-10 podjęliśmy uchwałę o zniżkach dla osób do lat 21 (włącznie z rokiem w którym kończą 21), wtedy zniżka w składce wynosi 50%

 

Do pobrania:

deklaracja członkowska

zgoda rodzica/opiekuna

Real time web analytics, Heat map tracking